Doji Teinko

Description:
Bio:

Doji Teinko was married to the Emerald Champion Doji Satsume and bore him two sons, Doji Hoturi and Doji Kuwanan. She was also the sister of Kakita Yoshi and Kakita Toshimoko.

Doji Teinko

L5R Changing History JaymesBolton